Mamy projekt i co dalej? Budujemy dom

Budowanie domu nie jest zadaniem łatwym nawet dla kogoś, kto zajmuje się tym całe życie. Już samo wybranie działki i projektu to nie lada kłopot. Jeśli już masz za sobą formalności budowlane, czas na następne etapy budowy. Jak w poprzednim etapie ważne było indywidualne zaangażowanie, tak teraz wiele zależy od ludzi, których zatrudnisz, i od okoliczności zewnętrznych, takich jak pogoda, awarie czy kradzieże. Dochodzi też czynnik czasu. Budowanie domu to premiera bez próby generalnej. Pamiętaj tylko, że już tysiące inwestorów przed Tobą odegrało swoją rolę – wiadomo, co dobre, a co złe. Skorzystaj ze sprawdzonych procedur prowadzenia budowy i w szelkich dostępnych mechanizmów kontrolnych.

Kolejne etapy budowy:

I etap budowy domu: do pozwolenia na budowę.

1. Zakres prac do wykonania:
- Zamówienie projektu indywidualnego lub wybór i adaptacja projektu gotowego
- Zebranie dokumentacji do pozwolenia na budowę
- Uzyskanie pozwolenia na budowę
- Wykonanie przyłączy – zamówienie projektów, podpisanie umów o przyłączenie, zgłoszenie budowy, odbiór i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, podpisanie umów o dostawę
- Budowa studni, jeśli jest potrzebna
- Badanie gruntu (nie zawsze konieczne)
- Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych

2. Potrzebni wykonawcy:
- Geodeta (aktualizacja mapy do celów projektowych, naniesienie na nią przyłączy)
- Architekt
- Geotechnik
- Projektanci przyłączy
- Wykonawcy przyłączy

3. Nadzór budowy:
- Kontrola projektu – inspektor nadzoru inwestorskiego
- Odbiór przyłączy – inspektor i przedstawiciel przedsiębiorstwa
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego

4. Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
- Zatrudnienie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
- Umówienie firmy wykonawczej do stanu surowego (lub do całości)
- Podjęcie decyzji o sposobie zaopatrywania budowy, kupowania materiałów i wynajmowania sprzętu

UWAGA: Opinie o firmach budowlanych można przeczytać na licznych forach budowlanych. To bardzo cenne źródło wiedzy dla przyszłego inwestora, który szuka sprawdzonej firmy wykonawczej do wybudowania jego wymarzonego domu.

II etap budowy domu: stan zero.

1. Zakres prac do wykonania: Ogrodzenie placu budowy
- Wytyczenie budynku w terenie
- Budowa fundamentu/piwnicy
- Izolacja części podziemnej
- Rozprowadzenie kanalizacji (poziomy) pod podkładem
- Ułożenie podkładu betonowego

2. Potrzebni wykonawcy:
- Geodeta
- Wykonawcy części podziemnej
- Transport ciężki (piasek, bloczki)

3. Nadzór budowy:
- Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru inwestorskiego
- Kontrola zgodności realizacji robót z projektem – inspektor
- Wpisy kierownika budowy w dzieniku budowy (potwierdzające wykonanie robót)
- Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy – podstawa do rozliczenia z wykonawcą

4. Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
- Zamówienie koparki, deskowań

III etap budowy domu: stan surowy otwarty.

1. Zakres prac do wykonania:
- Murowanie ścian, kominów
- Wykonanie stropów, schodów żelbetowych
Zrobienie więźby
- Ułożenie pokrycia dachu

2. Potrzebni wykonawcy:
- Ekipa murarsko-ciesielska
- Ekipa dekarska
- Wynajęcie sprzętu (deskowania, stemple, pompa do betonu)

3. Nadzór budowy:
- Kontrola i odbiór robót ulegających zakryciu – inspektor nadzoru inwestorskiego
- Kontrola zgodności realizacji robót z projektem – inspektor
- Wpisy kierownika budowy w dzieniku budowy (potwierdzające wykonanie robót)
- Odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy – podstawa do rozliczenia z wykonawcą

4. Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
- Umówienie ekipy dekarskiej (ewentualnie ciesielskiej)
- Ostateczny wybór materiałów na fundamenty, ściany i dach
- Zakończenie formalności kredytowych

UWAGA: Tak ważnego zagadnienia jak wybór materiału do budowy domu nie zostawiaj wykonawcom. Poproś o przedstawienie wstępnego kosztorysu prac.

IV etap budowy domu: instalacje i suche tynki.

1. Zakres prac do wykonania:
- Wykonanie instalacji wewnętrznych (bez montażu urządzeń)
- Wykonanie tynków i szlicht
- Uporządkowanie ogrodu
- Budowa docelowego ogrodzenia
- Zabezpieczenie budowy przed zimą (otwory okienne i drzwiowe, opróżnienie instalacji z wody)

2. Potrzebni wykonawcy:
- Elektryk
- Instalator gazowy
- Instalator sanitarny
- Instalator alarmu
- Ekipa do tynków i szlicht
- Wykonawcy ogrodzenia
- Kominiarz

3. Nadzór budowy:
- Próby i odbiór instalacji
- Sprawdzenie i odbiór instalacji gazowej i elektrycznej przez uprawnionych instalatorów
- Sprawdzenie przewodów dymowych, grawitacyjnych spalinowych i wentylacyjnych
- Kontrola i odbiór robót wykończeniowych
- Wpisy do dziennika budowy potwierdzające wyżej wymienione odbiory

4. Logistyka, czas, by się przygotować:
- Umówienie ekip instalacyjnych (sanitarnych, elektrycznych, alarmowych)
- Ostateczna akceptacja projektów instalacji (miejsca gniazd, punktów wody)
- Wybór oraz zakup materiałów i urządzeń instalacyjnych
- Uzyskanie pozwolenia na instalację gazową, jeśli pozwolenie na budowę domu nie obejmuje tej instalacji

V etap budowy domu: prace wykończeniowe i montażowe.

1. Zakres prac:
- Montaż okien
- Montaż drzwi i bramy
- Wykończenie elewacji (ocieplanie, tynkowanie)
- Montaż urządzeń grzewczych (kocioł, grzejniki, kominek)
- Prace wykończeniowe wewnątrz: posadzki, wykończenie łazienek i biały montaż, wykończenie kuchni, ocieplenie i wykończenie poddasza, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie
- Podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

2. Potrzebni wykonawcy:
- Monterzy okien i drzwi, bramy
- Instalatorzy urządzeń
- Monterzy płyt gipsowo-kartonowych
- Glazurnik
- Parkieciarz/posadzkarz
- Stolarz
- Brukarz i inni
- Geodeta

3. Nadzór budowy:
- Kontrola i odbiór robót wykończeniowych oraz montażowych

4. Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
- Umówienie ekipy wykończeniowej (tynkarze, posadzkarze)
- Zamówienie okien i drzwi, bramy garażowej
- Wybór i zakup materiałów wykończeniowych i wyposażenia
- Zaplanowanie umeblowania pomieszczeń
- Przygotowanie ochrony budynku (dozór, monitoring)

VI etap budowy domu: zakończenie budowy.

1. akres prac do wykonania:
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy albo wniosek o pozwolenie na użytkowanie
- Wniosek o nadanie numeru porządkowego
- Zameldowanie
- Zamieszkanie

2. Potrzebni wykonawcy:
- Firma przeprowadzkowa

3. Nadzór budowy:
- Odbiór budynku przez nadzór budowlany, w przypadku gdy konieczne było pozwolenie na użytkowanie 

4. Logistyka budowy, czas, by się przygotować:
- Zebranie dokumentów do zakończenia budowy